هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس 512 مگابایت
 • 512mb فضای ذخیره سازی
 • 5GB ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد پایگاه داده
 • 2 تعداد زیردامنه
 • ایران محل سرور
هاست لینوکس 1024 مگابایت
 • 1024mb فضای ذخیره سازی
 • 10GB ترافیک ماهیانه
 • 3 تعداد ایمیل
 • 2 تعداد پایگاه داده
 • 2 تعداد زیردامنه
 • ایران محل سرور
هاست لینوکس 2048 مگابایت
 • 2048mb فضای ذخیره سازی
 • 20GB ترافیک ماهیانه
 • 4 تعداد ایمیل
 • 4 تعداد پایگاه داده
 • 3 تعداد زیردامنه
 • ایران محل سرور
هاست لینوکس 128 مگابایت
 • 128mb فضای ذخیره سازی
 • 10GB ترافیک ماهیانه
 • 1 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد پایگاه داده
 • 2 تعداد زیردامنه
 • ایران محل سرور
هاست لینوکس 5120 مگابایت
 • 5GB فضای ذخیره سازی
 • 50GB ترافیک ماهیانه
 • 5 تعداد ایمیل
 • 5 تعداد پایگاه داده
 • 5 تعداد زیردامنه
 • ایران محل سرور